Dokumentacja udt Rzeszów

osoba z dokumentacją

Użytkownik dźwignika, a w praktyce właściciel warsztatu lub pracodawca, ma za zadanie zgłosić urządzenie do udt przed rozpoczęciem jej użytkowania. Sporządzenie protokołów i opisów technicznych do dokumentacji udt w Rzeszowie należy powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednie uprawnienia instalacyjne, bowiem tylko wówczas możliwe jest uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych montażystów wszystkich naszych Klientów. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formalności związane ze zgłaszaniem nowego podnośnika do udt, a także oddelegujemy naszego pracownika na czas przeprowadzanego badania technicznego w Twoim warsztacie. Gwarantujemy, ze możesz na nas liczyć!

Konsekwencje niezgłoszenia podnośnika do udt

Korzystanie z podnośnika, którzy nie został objęty dozorem, jest niezgodne z prawem i może pociągnąć za sobą karę grzywny. W przypadku jakichkolwiek problemów, uszkodzenia obsługiwanego pojazdu czy nieszczęśliwego wypadku  z użyciem dźwignika wina zawsze leżeć będzie po stronie właściciela urządzenia. Podczas eksploatacji podnośnika z nieaktualnymi pozwoleniami nie działają żadne ubezpieczenia. Warto mieć na uwadze, że ewentualne konsekwencje będą zdecydowanie bardziej dotkliwe niż złożenie dokumentacji udt w Rzeszowie oraz regularny serwis urządzenia. Koszt kompleksowego zgłoszenia, obejmującego pracę inspektora oraz roczną opłatę z tytułu wykonywania dozoru technicznego, mieści się w granicach kilkuset złotych, w zależności od maksymalnego ciężaru udźwigu.