Pomiary elektryczne podnośników

Maszyną, która stanowi podstawowe wyposażenie większości warsztatów samochodowych, jest specjalne urządzenie do unoszenia pojazdów. Podnośnik, aby mógł być użytkowany w sposób w pełni bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami, powinien cyklicznie być poddawany obowiązkowym przeglądom technicznym, przeprowadzanym przez uprawnionego specjalistę.

 

Jednym z elementów, które podlegają kontroli, są pomiary elektryczne rezystancji izolacji, a ich sprawdzenie w myśl art. 6. p. 1. rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Urządzenia transportu bliskiego w warsztatach samochodowych

Maszyny, które służą do sprawnego i bezpiecznego podnoszenia pojazdów mechanicznych w warsztatach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów oraz innych pracowniach, w myśl przepisów podlegają dozorowi technicznemu. Konieczne jest systematyczne sprawdzanie stanu urządzeń, zarówno pod względem ich sprawności mechanicznej, jak i elementów elektrycznych.

 

Pomiary elektryczne podnośników powinny być dokonywane każdorazowo w przypadku montażu nowego urządzenia, a także po każdej z napraw. Kontroli rezystancji izolacji może dokonać jedynie osoba, posiadająca niezbędne uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym - świadectwa wydane przez odpowiednie komisje kwalifikacyjne.

Martech - kompleksowe pomiary elektryczne

Każdorazowe, obowiązkowe badanie okresowe podnośnika samochodowego uwzględnia weryfikację protokołów pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji. Wszyscy klienci korzystający z oferty Martech mogą mieć pewność, że zakupując urządzenie transportu bliskiego z przeznaczeniem do warsztatu mechanicznego, otrzymają kompleksową usługę - uwzględniającą również montaż oraz dokonanie kontroli stworzonych instalacji przez specjalistów posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia.

ZADZWOŃ

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KETEL Sp. z o.o. w celu realizacji powyższego zgłoszenia

Administratorem Twoich danych osobowych jest KETEL Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.