Pomiary elektryczne podnośników

Maszyną, która stanowi podstawowe wyposażenie większości warsztatów samochodowych, jest specjalne urządzenie do unoszenia pojazdów. Podnośnik, aby mógł być użytkowany w sposób w pełni bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami, powinien cyklicznie być poddawany obowiązkowym przeglądom technicznym, przeprowadzanym przez uprawnionego specjalistę.

Jednym z elementów, które podlegają kontroli, są pomiary elektryczne rezystancji izolacji, a ich sprawdzenie w myśl art. 6. p. 1. rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

niebieski podnośnik


mechanik w czapce

Urządzenia transportu bliskiego w warsztatach samochodowych

Maszyny, które służą do sprawnego i bezpiecznego podnoszenia pojazdów mechanicznych w warsztatach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów oraz innych pracowniach, w myśl przepisów podlegają dozorowi technicznemu. Konieczne jest systematyczne sprawdzanie stanu urządzeń, zarówno pod względem ich sprawności mechanicznej, jak i elementów elektrycznych.

Pomiary elektryczne podnośników powinny być dokonywane każdorazowo w przypadku montażu nowego urządzenia, a także po każdej z napraw. Kontroli rezystancji izolacji może dokonać jedynie osoba, posiadająca niezbędne uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym - świadectwa wydane przez odpowiednie komisje kwalifikacyjne.


Martech - kompleksowe pomiary elektryczne

Każdorazowe, obowiązkowe badanie okresowe podnośnika samochodowego uwzględnia weryfikację protokołów pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji. Wszyscy klienci korzystający z oferty Martech mogą mieć pewność, że zakupując urządzenie transportu bliskiego z przeznaczeniem do warsztatu mechanicznego, otrzymają kompleksową usługę - uwzględniającą również montaż oraz dokonanie kontroli stworzonych instalacji przez specjalistów posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia.

 

Zadzwoń

czerwony samochód na podnośniku


Sporządzanie protokołów pomiarów elektrycznych

Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie właściwego protokołu prac jest jednym z niezbędnych elementów kompletnej dokumentacji UDT, dzięki której możliwe jest ubieganie się o legalną eksploatacje danego urządzenia w warsztacie. Od prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej podnośników samochodowych zależy nie tylko bezpieczeństwo mienia, ale i obsługujących je osób. Do sporządzania protokołów pomiarów elektrycznych delegujemy wyłącznie doświadczonych elektryków z odpowiednimi kwalifikacjami. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia elektryczne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz SEP.

 

Pomiary elektryki w podnośnikach samochodowych

Właściciele urządzeń dźwigowych, wyposażonych w aparaty elektryczne, zobowiązani są do wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych. Do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu należą podnośniki kolumnowe, płytowe i nożycowe. Bardzo często okazuje się więc, że wszystkie zamontowane podnośniki z napędem elektrycznym w warsztatach naszych Klientów wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. W ramach świadczonych usług wykonujemy pomiary rezystancji oraz ciągłości izolacji przewodów elektrycznych, sprawdzamy działanie ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach przeglądy instalacji elektrycznych powinny mieć miejsce nie tylko w przypadku montażu nowego urządzenia czy zakończenia prac naprawczych. Częstsze kontrole dotyczą urządzeń pracujących w strefach zagrożonych, specyficznych warunkach klimatycznych lub na otwartym powietrzu.